Regulamin


I. Informacje OGÓLNE

1. Sklep internetowy ko.sklep.pl (Sprzedawca) prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży. Właścicielem sklepu jest firma Muscle Power Marcin Szczepanik, z siedzibą w Częstochowie, Krakowska 45 lok. 86/87A, NIP: 5732409493, Regon: 240172548

2. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu ko.sklep.pl

3. Wszelkie treści jak i zapisy niniejszego regulaminu są objęte ochroną prawami autorskimi i stanowią własność sklepu ko.sklep.pl. Kopiowanie, rozpowszechnianie i jakiekolwiek wykorzystanie bez zgody autora są zabronione. Naruszenie powyższego stanowi jednoznaczną, dobrowolną akceptację poddania się karze i wypłacenia kary umownej w wysokości 25 000 zł co nie zamyka roszczeń właściciela praw autorskich z tego tytułu i pozostawia możliwość dalszego dochodzenia odszkodowań na drodze sądowej.

 

II. OFERTA

1. Produkty, które ko.sklep.pl prezentuje na stronie sklepu, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w myśl art.71 kodeksu cywilnego. ko.sklep.pl zobowiązuje się, że prezentowane produkty będą dostarczone bez wad. Sklep dokłada wszelkich starań aby opisy i zdjęcia przedstawione na stronie rzetelnie odwzorowywały wygląd produktów, jednakże mają one jedynie charakter poglądowy i mogą nieznacznie różnić się od towarów dostarczanych przez producentów.

2. Wszystkie prezentowane ceny towarów są proponowanymi cenami brutto (zawierają podatek VAT), podane są w złotych polskich. Cena staje się wiążąca w chwili złożenia zamówienia.

3. W przypadku braku zamówionego towaru na magazynie, Klient jest informowany o tym fakcie telefonicznie lub na adres e-mail wskazany w Zamówieniu i ma możliwość wyboru między: zmianą kupowanego towaru na inny, dłuższym czasem realizacji lub rezygnacją z zamówienia.

4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

 

III. ZAMÓWIENIE I ZAPŁATA

1. Zamówienia ze sklepu ko.sklep.pl można składać na 2 sposoby:

a) poprzez formularz zamówieniowy dostępny na stronie ko.sklep.pl

b) telefonicznie pod numerem telefonu 34 307 21 02 w godzinach pracy firmy Sklepu ko.sklep.pl.

Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie złożenia Zamówienia.

2. Kupujący zobowiązany jest do podania danych niezbędnych do celów zawarcia umowy zakupu i realizacji umowy zgodnie z formularzem zamówienia. Do każdej przesyłki dołączony zostaje paragon fiskalny lub faktura VAT.

3. Sprzedawca wystawia faktury VAT na życzenie Kupującego (w przypadku Konsumentów). Aby ją otrzymać należy podczas składania zamówienia zaznaczyć odpowiednie pole, dopisać w uwagach lub poinformować o tym obsługę sklepu, podając jednocześnie niezbędne dane. W przeciwnym wypadku Konsument otrzymuje z automatu paragon fiskalny. W przypadku firm po spełnieniu podania pełnych danych automatycznie wystawiana jest faktura VAT.

4. Zamówione towary dostarczane są na adres podany w formularzu zamówienia. Sposób dostawy jest zgodny z wybraną/wskazaną przez Klienta formą wskazaną na zamówieniu.

5. Koszty wysyłki zależą od rodzaju oraz wagi towaru. W przypadku zamówienia kilku produktów, łączna cena zamówienia podana jest po wybraniu opcji dostawy w podsumowaniu formularza zamówienia.

6. Zapłaty za towar dokonać można zgodnie z formami płatności udostępnianymi aktualnie na sklepie i widocznymi przy podsumowaniu formularza zamówienia.

7. Akceptowane formy płatności to:

a) przelewem na numer konta bankowego:

Numer konta bankowego dla przelewów z terenu Polski :

Bank Milenium

Numer konta : 14 1160 2202 0000 0001 5232 2562

Numer konta bankowego dla przelewów zagranicznych :

SWIFT - BIGBPLPW

PL 27 1140 2017 0000 4112 0061 5450

Nazwa Banku : BRE BANK S.A ( FORMERLY BANK ROZWOJU EKSPORTU S.A )

Retail Ranking : ŁÓDŹ, AL.MICKIEWICZA 10 90-443 ŁÓDŹ

Ades swift Multibank : BREX PL PW MUL

Nazwa PL : MUSCLEPOWER

b) zapłata kartą płatniczą - wówczas po dokonaniu opłaty karta płatnicza zostaje obciążona w momencie wysyłki towaru,

d) płatność gotówką lub kartą w momencie odbioru towaru osobiście w siedzibie częstochowskiego sklepu firmy Muscle Power,

e) PayU – zewnętrzny system opłat.

8. Kupujący ma możliwość w obecności przedstawiciela przewoźnika lub przedstawiciela sprzedawcy (przy odbiorze osobistym), sprawdzić zawartość paczki pod kątem uszkodzeń w trakcie transportu, jak i zgodności z zamówieniem.

9. Jeżeli Kupujący stwierdzi uszkodzenie opakowania, a po otwarciu również przedmiotu, ma prawo sporządzić protokół reklamacyjny dostępny u spedytora, ma prawo również odmówić przyjęcia przesyłki. Te same prawa przysługują kupującemu w momencie stwierdzenia niezgodności przesłanego towaru ze złożonym i potwierdzonym zamówieniem.

 

IV. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ i WYSYŁKA TOWARU

1. W celu złożenia zamówienia Kupujący zobowiązany jest zarejestrować się w panelu Sklepu podając prawdziwe dane osobowe/firmowe i akceptując niniejszy Regulamin, prawidłowo wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji wysyłki.

2. Potwierdzenie prawidłowo złożonego zamówienia wysyłane jest automatycznie drogą mailową na adres podany przez Kupującego. Tą samą drogą Klient może być powiadamiany o statusie realizacji zamówienia. W przypadkach szczególnych Sprzedawca zastrzega sobie możliwość kontaktu z Klientem celem ustalenia szczegółów realizacji zamówienia.

3. Zamówienia są realizowane w dni robocze, w godzinach pracy Sprzedającego i wysyłane od 2 do 7 dni roboczych. O przypadkach szczególnych mogących potencjalnie wydłużyć termin realizacji Klient jest informowany przez Sprzedawcę wraz z pouczeniem o przysługujących mu prawach.

4. W zamówieniach, w których Kupujący wybrał jako formę płatności przedpłatę na konto Sprzedawcy, realizacja zamówienia rozpoczyna się z momentem zaksięgowania przesłanych środków pieniężnych na konto bankowe Sklepu ko.sklep.pl.

5. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest zobowiązany przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

6.Wybierając produkt w Sklepie z podanym wariantem (tj. smak, kolor, rozmiar, model) Klient akceptuje fakt, że nie ma możliwości zamiany na inny, otrzyma produkt który zatwierdził w zamówieniu. Nie ma możliwości zmiany produktów czy jego wariantów na podstawie uwag w komentarzu czy na podstawie wiadomości e-mail. W przypadku produktów oznaczonych jako gratisy Klient akceptuje fakt, że są one nadawane przez system automatycznie w losowym wariancie, rozmiarze i kolorze. Nie ma możliwości wymiany gratisów uzyskanych po osiągnięciu progu cenowego, tylko takie jak zostały przyznane automatycznie przez system Sprzedającego. Adres do wysyłki Klient uzupełnia w formularzu dostępnym przy składaniu zamówienia, adresy podawane w innych miejscach(komentarze, uwagi itp.) nie będą brane pod uwagę. Jeżeli Klient pomylił się podając adres powinien o tym fakcie poinformować Sprzedającego bez zbędnej zwłoki, przed wysyłką towaru poprzez kontakt osobisty, telefoniczny bądź mailowy.

 

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Kupujący/Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, który zawarł umowę na odległość, ma możliwość odstąpienia od niej bez podania przyczyny zgodnie obowiązującymi zapisami prawa.

2. Odstąpienie od umowy polega na złożeniu przez Konsumenta/Klienta jednoznacznego oświadczenia (np. mailowo lub w formie pisemnej) w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania towaru lub odbioru tegoż towaru przez osobę przez Konsumenta/Klienta upoważnioną z wykluczeniem firmy dostarczającej towar (zgodnej z wskazaniem na formularzu zakupu).

Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie udostępnianego na stronie ko.sklep.pl oświadczenia przed upływem terminu na adres mailowy: sklep@ko.sklep.pl lub adres korespondencyjny sklepu.

Oświadczenie Konsument/Klient ma możliwość złożyć na formularzu dostępnym TUTAJ

którego wzór został przygotowany na podstawie załącznika do Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r (z późniejszymi zmianami), lub innym stworzonym przez Konsumenta/Klienta zgodnym z obowiązującymi przepisami.

Termin odstąpienia od umowy liczony jest od dnia w którym Konsument/Klient wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż wybrany przez Konsumenta/Klienta przewoźnik i wskazana przez Klienta/Konsumenta, weszła w posiadanie towaru.

3. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Sklep ko.sklep.pl zgodnie z obowiązującymi przepisami zwraca koszty dostarczenia towaru do Kupującego do wysokości ceny najtańszej formy dostawy. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia zwracanego towaru inny niż najtańszy oferowany przez Sprzedawcę, Konsument zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie może żądać zwrotu dodatkowych kosztów wysyłki towaru powyżej najtańszej formy dostawy.

4. W przypadku Klientów nie będących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego Konsumentami, zastosowanie mają powyższe zapisy jak również ustalenia umowne/pisemne między podmiotami Sprzedawcy i Klienta zgodne z obowiązującymi przepisy prawa.

5. Towar należy odesłać na adres "Sklep ko.sklep.pl" ul. Krakowska 45 lok. 86/87A (Park Handlowo-Usługowy "Warta") 42-200 Częstochowa – adres ten podany jest również w stopce formularza odstąpienia.

Konsumentowi przysługują wszelkie prawa zapewnione przez Ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami)

 

VI. GWARANCJE I REKLAMACJE

1. Sklep ko.sklep.pl oświadcza, iż dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia zgodność z opisem towarów sprzedanych przez siebie na stronie internetowej ko.sklep.pl

2. Sklep ko.sklep.pl jako Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556 - 556 i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@ko.sklep.pl. Sklep ko.sklep.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni. W szczególnie skomplikowanych sprawach Klient może zostać poinformowany o wydłużeniu rozpatrzenia Reklamacji jednak nie dłużej niż 60 dni od dnia zgłoszenia. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

4. Sklep ko.sklep.pl oświadcza, że nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej, opisie produktu lub określony przepisami prawa(jeśli oznaczenia takowego nie ma). Jeśli dokument gwarancyjny/ opis produktu przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio u Producenta, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej/oznaczeniu towaru. Gwarancja nie wyłącza, nie zawiesza, nie ogranicza uprawnień kupującego z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.

5. Firma Muscle Power podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu ko.sklep.pl, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. Zgłoszeń Klienci mogą dokonywać w formie pisemnej na adres korespondencyjny Sklepu ko.sklep.pl lub poprzez e-mail na adres sklep@ko.sklep.pl

6. Łącze do platformy ODR

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dokładna informacja o zasadach, rodzajach i formach przetwarzania danych osobowych przez firme Muscle Power znajdują się w zakładce Polityka prywatności pod linkiem który znajdziesz tutaj.

2. Administrator serwisu przetwarzając dane osobowe chroni je przed ich pozyskaniem i modyfikacją przez osoby nieuprawnione oraz przetwarza zgodnie z zasadami określonymi obowiązującymi przepisami prawa.

 

VIII. ROSZCZENIA SPORNE

1. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sklepem ko.sklep.pl a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje przekazane sądom właściwym zgodnie z zapisami KPC.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem ko.sklep.pl a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 KC, zostaje skierowane do Sądu właściwego ze względu na siedzibę firmy Muscle Power.

3. W przypadku, gdy Klient będzie chciał wdać się w spór ze Sklepem ko.sklep.pl w związku z obsługą reklamacji towaru ma również możliwość skorzystania z dostępnych metod rozstrzygania sporów w tym mediacji przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel